FCSP 2.Bundesliga Saison 2019/2020

FCSP 2.Bundesliga Saison 2018/2019

FCSP 2.Bundesliga Saison 2017/2018

FCSP 2.Bundesliga Saison 2016/2017

FCSP 2.Bundesliga Saison 2015/2016

FCSP 2.Bundesliga Saison 2014/2015

FCSP 2.Bundesliga Saison 2013/2014

FCSP 1.Bundesliga Saison 2011/2012

FCSP 2.Bundesliga Saison 2009/2010